COMPENSATION OPTIONS

GCH 2 logo.png

Owner 

"I want to compensate the CO2 emissions of my classic, youngtimer or sports car"

 

  • Voor eigenaars van klassieke wagens zijn we uitgegaan van een forfait van 1.500 km gereden km’s per jaar met uw klassieke wagen of youngtimers. 

  • Als lid van Geen Classic Heritage wordt deze uitstoot met 250% gecompenseerd door aanplanting van bossen; dit komt neer op een lidgeld van 75 € per jaar.  

  • De meest efficiënte manier om dit te doen is de aanplanting van bomen in Madagaskar. Hier kunnen we per Euro de meeste CO2 compensatie realiseren.

 

 

 

 

 

 

 

GCH 3 logo.png

Rally/ Event organisation: 

 "I want to make my event fully CO2 neutral"

Please contact us for the possible options and support

How does our CO2 Compensatie work?